• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

Havenziekhuis Rotterdam digitaliseert met 2dA |Oasis2dA digitaliseert dossiers Havenziekenhuis Rotterdam

Van september 2013 t/m maart 2016 creëerde het Havenziekenhuis
Rotterdam onder de naam DIGI-P een geautoriseerde elektronische
zorgomgeving voor patiënten, artsen en andere zorgverleners.
Als onderdeel van dit project zijn de klinische- en poliklinische patiëntendossiers vanaf maart 2014 gedigitaliseerd door 2dA.

 

Projectmanagement was in handen van documentspecialist OASIS, die ook transport en opslag verzorgde. Lees over het belang van de juiste balans tussen flexibiliteit en zekerheid, bij deze ingrijpende documentconversie. Lees meer in deze case card...>>

 

 

2dA digitaliseert werkarchief Schiphol Real Estate2dA digitaliseert archief SCHIPHOL Real Estaten

(SRE) succesvol gedigitaliseerd in de eerste maanden van 2013. In nauwe samenwerking met informatiespecialist KBenP is binnen het traject een custom made rubriceringsoplossing ontwikkeld, waarna de medewerkers van Schiphol Real Estate de te digitaliseren materialen zelf konden labelen. Hiermee is eenduidige plaatsing en efficiënter gebruik van de toekomstige ICT-structuur geïnitieerd.

 

In deze case card is te lezen hoe een interne verhuizing de noodzaak tot rigoureus beperken van de 1 miljoen mappen tellende directory structuur naar 4.300 stuks, alsook de ontwikkeling van die unieke web based rubriceringtool, die ook uw organisatie kan helpen om - al dan niet met inzet van eigen medewerkers - tot een efficiënte voorbereiding van uw digitalisering te komen.

 


2dA digitaliseert en optimaliseert 1 miljoen pag’s per maand voor UMC St Radboud2dA digitaliseert en optimaliseert 1 miljoen pag’s per maand voor UMC St Radboud


Het UMC St. Radboud is een forse stap verder met de realisatie van haar haar wens om tot een papierloze organisatie te komen; De specialisten van 2dA digitaliseren het dynamische archief - met analoog en divers beeldmateriaal - met een snelheid van ruim 1 miljoen full color pagina’s per maand. Unieke controle- en track&tracesystemen zorgen daarbij voor de optimalisatie van de gegevens naar een minimale 99,91% nauwkeurigheid en 100% traceerbaarheid van elk individueel document vanaf het moment van intake. Het Nijmeegs academisch ziekenhuis bereikt deze mijlpaal in februari 2012 als eerste zorginstelling in Nederland. ...lees case card »

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)