• Volledige handling
  • Natuurlijk MVO!
  • 24-uurs verwerking
  • Multi doorzoekbaar
  • State of the art beveiligd

2dA - to digital archives

visie
De visie van 2dA is helder: het archief van de toekomst is 100% digitaal toegankelijk;  Overal en altijd! Wij zetten onze drang naar doelgerichte innovatie, specialistische vakkennis en pragmatische ondernemersgeest in om samen met onze opdrachtgevers analoge of deels digitale archieven naar 100% (klant)tevredenheid te digitaliseren. 


werkgebied
2dA ontwikkelt en digitaliseert klant specifieke archieven, vanaf enkele honderden meters voor onder meer (academische) ziekenhuizen, andere zorginstellingen, bestuurlijke en controlerende overheid, archiefdiensten en verzekeringsmaatschappijen, onder de strengste controle- en (veiligheid)voorwaarden. Voor zowel on site- als bij de externe digitaliseringtrajecten geldt continue traceerbaarheid van elk dossier, volautomatische verwerking vanaf de intake en een gegarandeerd hoogst haalbare accuratesse.

 

maatschappelijk verantwoord ondernemen Doeltreffend digitaliseren, zeker met de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt!
In de visie van 2dA past het streven naar een sociaal verantwoord ondernemen (MVO). Afhankelijk van gestelde projectdoelen, vertrouwelijkheid van gegevens en werkomstandigheden stimuleert 2dA de inzet van onder meer gemotiveerde SW-geïndiceerden en (langdurig) werkelozen of anderen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Voor alle medewerkers geldt een - voor de functie - gedegen ervaring, kennis en kunde. 2dA waarborgt haar kwaliteit door menskracht vanuit ‘eigen kweek’ en met flexibiliteit op projecten in te zetten. Medewerkers van 2dA kenmerken zich door hun geconcentreerde inzet, werkplezier, oplossingsgerichtheid en het respect voor eigen en andermans kwaliteiten.

...zie position paper 2dA heeft MVO in genen  >>>