• Volledige handling
  • Natuurlijk MVO!
  • 24-uurs verwerking
  • Multi doorzoekbaar
  • State of the art beveiligd

Medewerkers digitalisering - fase 3 scannen

2dA medewerkers digitalisering verrichten de fysieke werkzaamheden, welke in de 2dA methodiek in vier fases zijn opgedeeld:
-   fase 1  inpakken en transport (intern en/of extern)
-   fase 2  voorbereiding
-   fase 3  scannen
-   fase 4  retour, opslag of vernietiging


Bijzonderheden
In de visie van 2dA past het streven naar een sociaal verantwoord ondernemen (SVO). Afhankelijk van de projectdoelen en -omstandigheden stimuleert de 2dA procesmanager de inzet van ondermeer gemotiveerde SW-geïndiceerden, langdurig werkelozen en anderen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor alle medewerkers geldt dat ze een interne 2dA opleiding Medewerker gevolgd hebben.