• Volledige handling
  • Natuurlijk MVO!
  • 24-uurs verwerking
  • Multi doorzoekbaar
  • State of the art beveiligd

2dA start 2015 in Nijmegen

2dA is het nieuwe jaar gestart met een samenvoeging van de operationele vestiging van 2dA in Renkum en het hoofdkantoor in Nijmegen. Per 1 januari 2015 zijn de activiteiten van beide vestigingen ondergebracht in het gebouw van KNNS op Industrieterrein Bijsterhuizen, direct aan de A326. 2dA verwacht met deze verhuizing een dubbele efficiencyslag te slaan. 

minder reistijd SW-geïndiceerde medewerkers Breed

MVO vormt een belangrijke pijler in organisatie van de dataspecialist, die met name haar productinnovaties op het gebied van digitalisering van analoge archieven ontwikkelt op de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Na overname van de afdeling Documentconversie van sociale werkplaats Breed - Nijmegen in het voorjaar van 2014 is ervaren dat juist deze medewerkers de extra reistijd naar Renkum zwaar valt. Met de verhuizing is die belasting grotendeels weggenomen.

goed bereikbaar aan de A326

Ook zijn de activiteiten van het voormalige hoofdkantoor op de Kerkenbos in Nijmegen ondergebracht op de nieuwe vestigingsplaats. Deze is gesitueerd in het pand van KNNS, direct aan de A326;  de doorgaande weg tussen de snelwegen A73 en A50 en Nijmegen.  KNNS richt zich met haar ICT-oplossingen vooral op de MKB-markt. 2dA heeft haar afzetgebied met name in het midden- en grootbedrijf. Beide bedrijven blijven volledig onafhankelijk van elkaar opereren, en zijn benieuwd naar de aanvullende mogelijkheden die kunnen ontstaan in elkaars nabijheid.

Terug naar overzicht »