• Volledige handling
  • Natuurlijk MVO!
  • 24-uurs verwerking
  • Multi doorzoekbaar
  • State of the art beveiligd

Externe back-up faciliteit: slapend archief

Ondanks vergaande mogelijkheden om te comprimeren worden vooral binnen full colour scantrajecten grote hoeveelheden data gegenereerd. De opslag hiervan brengt stevige investeringen met zich mee in de live omgeving, maar ook waar het om de back up-faciliteiten gaat kan dit tot aanzienlijke kosten leiden. Het slapend opslaan van een digitaal archief vormt een aantrekkelijke alternatief op standaard back-up oplossingen;


Om kostenreductie te bewerkstelligen in de back-upomgeving biedt 2dA ruimte om databestanden te plaatsen, waarvan de gegevens niet direct, maar conform klant specifieke wensen op te vragen zijn. Hoeveelheid data en snelheid van gewenste beschikbaarheid bepalen onder meer de kosten…en daarmee de reductie. De 2dA-kostendeskundige rekent u graag voor hoeveel.